נישואין וגירושין


פירוק שיתוף

לאחר חקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו קיבל הכלל, כי הזכות לפירוק שיתוף נגזרת מזכות היסוד של האדם על קניינו - בהתאם לסעיף 37(א) לחוק המקרקעין - משנה תוקף.

שלבי פירוק השיתוף
פירוק השיתוף בין בני הזוג - לרוב באשר לדירת המגורים המשותפת - נעשה בשני שלבים.

בשלב הראשון, על בית המשפט להכריע האם לפרק את השיתוף או לא.

בשלב השני, אם החליט בית המשפט, כי יש לפרק את השיתוף, כי אז יחליט בית המשפט גם בדבר הדרך הטובה ביותר מבחינת הצדדים לפרק את השיתוף, אם באמצעות מכירת הנכס ע"י הצדדים דבר הדורש שיתוף פעולה מלא בין הצדדים ואם אין שיתוף פעולה שכזה או אז יכול בית המשפט להחליט עלפירוק שיתוף באמצעות עורכי הדין של הצדדים אשר ישמשו ככונסי נכסים או באמצעות כונס נכסים ניטראלי הליך אשר בסופו של דבר יהיה יקר יותר בעבור הצדדים.

במסגרת השלב השני יפקח בית המשפט על הליך הפירוק, ימונה שמאי להערכת הנכס, ינתנו הוראות בדבר אופן הפירוק ויאושר הסכם המכר לאחר שיחתם ע"י הקונים.

יש לציין, כי בכל אחד מהשלבים הללו רשאי כל אחד מבני הזוג להחליט, כי הוא מבקש לרכוש את הבית בעצמו ואולם הוא יהא חייב לרכוש את הבית במחיר ההצעה הגבוהה ביותר שנתקבלה ע"י מציעים חיצוניים.

חשוב לדעת, כי שלא כבענייני המטלטלין והכספים בית המשפט לאור ההלכות האחרונות (הלכת "בר-אל") לא יעכב את הליך הפירוק עד להכרעה כוללת בכלל התביעות ולאחר פקיעת הנישואים אלא, יפעל לקידום הליך זה על מנת לפרק את השיתוף מהר ככל שניתן.
הסיבה לכך נעוצה בעובדה, כי אם נראה שהדיון בשאר התביעות הנו דיון ארוך ומורכב הנמשך זמן רב אין כל טעם שלא לפרק את השיתוף ולפגוע בזכויותיו של מי מהצדדים אשר דורש את פירוק השיתוף.

מדור חלופי

במסגרת תיקון 17 לחוק המקרקעין חוקק סעיף 40 א' במסגרתו נקבע, כדלקמן:
"אם החליט בית המשפט לענייני משפחה להורות על פירוק שיתוף במקרקעין משותפים שהם דירה של בני הזוג המשמשת להם למגורים, בדרך של מכירה , לא יורה על ביצועה והמכירה תעוכב, כל עוד לא נוכח בית המשפט, כי לילדי בני הזוג הקטינים ולבן הזוג המחזיק בהם, יחדיו, נמצא הסדר מגורים אחר המתאים לצרכיהם, לרבות הסדר ביניים למגורים זמניים המתאים לצרכיהם, לתקופה שייקבע".

כלומר המחוקק מבטיח באמצעות סעיף זה, כי הילדים והצד אשר מחזיק בילדים לא יושלך לרחוב אלא, יובטח לו מקום מגורים ואפילו זמני עד אשר יימצא מקום קבעלמגורים. במסגרת הפתרונות המוצעים כיום יתכן כי על הצד שביקש את פירוק השיתוף יהיה לממן את רוב עלות הדיור החלופי.